وام (مورگیج) تجاریوام مورگیج مسکن

آیا برای ملک Rental میتوان در کانادا وام مورگیج گرفت؟

اگر شما قصد دارید که یک ملک را در کانادا خرید یا ساخت کنید و آن را به اجاره بدهید، شما میتوانید از وام مورگیج برای تأمین مالی ملک خود استفاده کنید. وام مورگیج یک نوع وام است که شما از یک بانک یا موسسه مالی دیگری برای خرید یا ساخت ملک دریافت میکنید و ملک خود را به عنوان ضمانت برای وام ارائه میدهید. اما برای دریافت وام مورگیج برای ملک Rental، شما باید با شرایط و مقررات خاصی روبرو شوید. در این مطلب، ما به شما میگوییم که چه چیزهایی را باید برای دریافت وام مورگیج برای ملک Rental بدانید.

نوع وام مورگیج برای ملک Rental

وام مورگیج برای ملک Rental میتواند به سه نوع تقسیم شود: وام مورگیج تجاری، وام مورگیج مسکونی و وام مورگیج تحت پوشش CMHC. نوع وام مورگیج برای ملک Rental بستگی به تعداد واحدهای ملک و نوع استفاده از آن دارد. به طور کلی، اگر ملک شما بیش از چهار واحد داشته باشد یا برای مقاصد غیرمسکونی استفاده شود، شما باید از وام مورگیج تجاری استفاده کنید. اگر ملک شما کمتر از پنج واحد داشته باشد و برای مقاصد مسکونی استفاده شود، شما میتوانید از وام مورگیج مسکونی استفاده کنید. اگر شما قصد دارید که در یکی از واحدهای ملک خود زندگی کنید و بقیه را به اجاره بدهید، شما میتوانید از وام مورگیج تحت پوشش CMHC استفاده کنید.

ملک Rental تجاری کانادا وام مورگیج

وام مورگیج تجاری

وام مورگیج تجاری یک نوع وام مورگیج است که برای خرید یا ساخت ملکهایی که برای کسب و کار یا سرمایه گذاری استفاده میشوند، ارائه میشود. وام مورگیج تجاری معمولاً دارای نرخ بهره های بالاتر و شرایط سختتر از وام مورگیج مسکونی است. وام مورگیج تجاری همچنین ممکن است دارای الزامات ارزش خالص باشد. به عنوان مثال، یک بانک ممکن است از شما بخواهد که ارزش خالص شما بیش از ۲۵ درصد از مقدار وام باشد. وام مورگیج تجاری اغلب پیچیده تر و هزینه برتر از وام مورگیج مسکونی است.

وام مورگیج مسکونی

وام مورگیج مسکونی یک نوع وام مورگیج است که برای خرید یا ساخت ملکهایی که برای سکونت یا اجاره استفاده میشوند، ارائه میشود. وام مورگیج مسکونی معمولاً دارای نرخ بهره های پایینتر و شرایط سادهتر از وام مورگیج تجاری است. وام مورگیج مسکونی ممکن است تحت پوشش بیمه وام مسکن کانادا (CMHC) قرار گیرد یا بدون آن باشد. بیمه وام مسکن کانادا یک نوع بیمه است که بانکها را در صورتی که شما قادر به پرداخت وام خود نباشید، محافظت میکند. بیمه وام مسکن کانادا معمولاً برای وامهایی که سپرده آنها کمتر از ۲۰ درصد است، الزامی است.

وام مورگیج تحت پوشش CMHC

وام مورگیج تحت پوشش CMHC یک نوع وام مورگیج مسکونی است که برای خرید یا ساخت ملکهایی که شما در یکی از واحدهای آنها زندگی میکنید و بقیه را به اجاره میدهید، ارائه میشود. وام مورگیج تحت پوشش CMHC دارای نرخ بهرههای پایینتر و شرایط منعطفتر از وام مورگیج تجاری است. وام مورگیج تحت پوشش CMHC اجازه میدهد که شما تا ۹۵ درصد از ارزش ملک خود را وام بگیرید و تا ۵۰ درصد از درآمد اجارهای آینده را برای کمک به صلاحیت وام خود استفاده کنید.

شرایط اخذ وام مورگیج برای Rental

برای اخذ وام مورگیج Rental، شما باید شرایط زیر را داشته باشید:

سپرده کافی:

شما باید حداقل ۲۰ درصد از قیمت ملک را به عنوان سپرده داشته باشید. برخی از بانکها یا موسسات مالی ممکن است سپرده بیشتری را از شما بخواهند. سپرده نشان میدهد که شما به سرمایه گذاری خود جدی هستید و ریسک پرداخت نکردن وام را کاهش میدهد.

درآمد ثابت:

شما باید از درآمد ثابت و قابل اعتمادی برخوردار باشید. این درآمد میتواند از کسب و کار، سرمایه گذاری یا هر منبع دیگری باشد. شما باید اطلاعات مالی و کارت شناسایی خود را ارائه کنید و از طریق آزمون استرس مورگیج تأیید شوید. آزمون استرس مورگیج یک روشی است که بانکها برای ارزیابی توانایی شما برای پرداخت وام در شرایط نامساعد مالی استفاده میکنند.

درآمد اجاره ای:

شما باید از درآمد اجارهای کافی از ملک Rental خود برخوردار باشید. این درآمد میتواند به شما کمک کند که قسط وام خود را پرداخت کنید و سود را افزایش دهید. معمولاً بانک ها و سازمان های وام دهنده ۵۰ تا ۸۵ درصد از درآمد اجارهای شما را در نظر میگیرند. شما باید اثبات درآمد اجاره ای خود را ارائه کنید، مانند قرارداد اجاره، برگه بانکی، برگه مالیاتی و غیره.

ارزش ملک:

شما باید از ارزش ملک Rental خود مطمئن باشید. ارزش ملک نشان میدهد که ملک شما چقدر ارزش دارد و آیا بانک میتواند آن را به عنوان ضمانت برای وام شما قبول کند یا خیر. ارزش ملک معمولاً توسط یک کارشناس مستقل تعیین میشود. اگر ارزش ملک شما کمتر از مبلغ وام باشد، ممکن است درخواست وام شما رد شود یا شما را مجبور کند که سپرده بیشتری بپردازید.

نرخ بهره ملک Rental کانادا وام مورگیج

نرخ بهره وام مورگیج برای ملک Rental

نرخ بهره وام مورگیج برای ملک Rental معمولاً بالاتر از نرخ بهره وام مورگیج برای ملک مسکونی است. دلیل این امر این است که بانکها و موسسات مالی ملک Rental را یک سرمایه گذاری با ریسک بالاتر میدانند. نرخ بهره وام مورگیج برای ملک Rental در کانادا بستگی به چند عامل دارد. برخی از این عوامل عبارتند از:

نوع وام مورگیج:

نرخ بهره میتواند ثابت یا متغیر باشد. نرخ بهره ثابت برای مدت زمان مشخصی تغییر نمیکند و اقساط ماهانه ثابت هستند. نرخ بهره متغیر با نرخ بهره بانک مرکزی کانادا تغییر میکند و اقساط ماهانه متغیر هستند. برخی از وام گیرندگان ترجیح میدهند نرخ بهره ثابت را انتخاب کنند تا از افزایش ناگهانی نرخ بهره جلوگیری کنند. برخی دیگر نرخ بهره متغیر را انتخاب میکنند تا از کاهش احتمالی نرخ بهره برخوردار شوند.

مدت زمان وام مورگیج:

مدت زمانی که وام گیرنده برای بازپرداخت وام مورگیج نیاز دارد. معمولاً مدت زمان وام مورگیج بین ۱ تا ۱۰ سال است. مدت زمان کوتاهتر معمولاً نرخ بهره پایینتری دارد، اما اقساط ماهانه بالاتری را میطلبد. مدت زمان بلندتر معمولاً نرخ بهره بالاتری دارد، اما اقساط ماهانه پایینتری را میطلبد.

امتیاز اعتباری وام گیرنده:

امتیاز اعتباری یک عددی است که نشاندهنده تاریخچه پرداخت بدهی های وام گیرنده است. امتیاز اعتباری بالاتر نشاندهنده اعتمادپذیری بیشتر وام گیرنده است و ممکن است منجر به دریافت نرخ بهره پایینتر شود. امتیاز اعتباری پایین تر نشاندهنده اعتمادپذیری کمتر وام گیرنده است و ممکن است منجر به دریافت نرخ بهره بالاتر یا رد درخواست وام شود.

سایر عوامل:

برخی از سایر عواملی که میتوانند بر نرخ بهره وام مورگیج تأثیر بگذارند عبارتند از: شرایط بازار مسکن، سیاستهای دولتی و بانک مرکزی، تقاضا و عرضه وام مورگیج، نوع و موقعیت ملک Rental، میزان پیش پرداخت وام گیرنده و غیره.

به طور کلی، نرخ بهره وام مورگیج برای ملک Rental در کانادا در سال ۲۰۲۳ بین ۵تا ۷ درصد بوده است. اما این نرخ ممکن است با توجه به شرایط خاص هر وام گیرنده و هر ملک Rental متفاوت باشد. برای آگاهی از نرخ بهره وام مورگیج میتوانید از مشاور و کارگزار مورگیج مستقل کمک بگیرید تا بهترین گزینه را برای خود پیدا کنید و آگاهی پیدا کنید که با توجه به شرایط شما و ملک مورد نظر چه نرخ بهره ای امکان پذیر خواهد بود .

مورگیج در انتاریو کانادا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مورگیج در انتاریو کانادا
دکمه بازگشت به بالا