کردیت کارت

چه مدت اعتبار بد در تاریخچه اعتباری باقی میماند

اعتبار بد یک عبارت است که برای توصیف وضعیت اعتباری کسانی که به طور مرتب پرداختهای خود را از انجام نمی دهند یا بدهیهای زیادی دارند، استفاده میشود. اعتبار بد میتواند باعث شود که شما برای دریافت وام مورگیج، کارت اعتباری، یا خدمات مالی دیگر با مشکل روبرو شوید. اعتبار بد همچنین میتواند تأثیر منفی بر روی امتیاز اعتباری شما داشته باشد. امتیاز اعتباری یک عدد است که نشان میدهد که چقدر شما قابل اعتماد هستید که پول را به موقع برگردانید. امتیاز اعتباری شما توسط شرکتهای گزارش اعتباری مانند Equifax محاسبه میشود. این شرکتها اطلاعات مالی شما را از بانکها، شرکتهای کارت اعتباری، و سایر منابع جمع آوری میکنند و آنها را در گزارش اعتباری شما ثبت میکنند.

چقدر اطلاعات منفی در گزارش اعتباری شما باقی میماند؟

کردیت اسکور بد کانادا


گزارش اعتباری شما یک سوابق مالی شما است که نشان میدهد که چگونه با بدهیهای خود برخورد کرده اید. این گزارش توسط شرکتهای اعتباری یا بورسهای اعتباری مانند Equifax و Trans union تهیه میشود. این شرکتها اطلاعات مالی شما را از بانکها، شرکتهای کارت اعتباری، شرکتهای وام و سایر موسسات اعتباری جمع آوری میکنند.

گزارش اعتباری شما میتواند اطلاعات مثبت یا منفی درباره ی شما داشته باشد. اطلاعات مثبت شامل حسابهای اعتباری است که شما به موقع پرداخت کردهاید و هیچ تاریخچه منفی ندارند. اطلاعات منفی شامل پرداختهای دیرکرده یا از دست رفته، حسابهایی است که به شرکتهای جمعآوری بدهی فرستاده شدهاند، ورشکستگی و غیره است.

اطلاعات منفی در گزارش اعتباری شما میتواند امتیاز اعتباری شما را کاهش دهد و باعث شود که شما دچار مشکلات مالی شوید. برای مثال، شما ممکن است نتوانید وام مورد نظر خود را بگیرید، به نرخ بهرهی بالاتر مواجه شوید، یا حتی از اخذ خدمات مانند تلفن همراه یا بیمه محروم شوید.

بنابراین، ممکن است بخواهید بدانید که چقدر اطلاعات منفی در گزارش اعتباری شما باقی میماند و چگونه میتوانید آنها را حذف کنید. در این بلاگ پست، ما به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

اما سوال این است که چه مدت اعتبار بد در گزارش اعتباری شما باقی میماند؟ پاسخ این است که بستگی به نوع اطلاعات منفی و قوانین استانی دارد. به طور کلی، اطلاعات منفی مانند پرداخت های دیرکرد یا از دست رفته، حسابهایی که به شرکتهای جمع آوری بدهی فرستاده شده اند، یا ورشکستگی، تقریباً شش سال در گزارش اعتباری شما باقی میمانند. در اینجا چند مثال از انواع مختلف اطلاعات منفی و مدت زمانی که میتوانید انتظار داشته باشید که آنها در گزارش اعتباری اکویفکس شما باشند، آورده شده است:

کردیت اسکور خوب کانادا

پرداختهای دیرکرد یا از دست رفته

این اطلاعات تا شش سال از تاریخ گزارش در گزارش اعتباری شما باقی میمانند. این اطلاعات حتی اگر شما مبلغ معوقه را پرداخت کنید، در گزارش اعتباری شما باقی میمانند. برای مثال، اگر شما در آوریل ۲۰۲۱ یک پرداخت را از دست داده باشید، این پرداخت در آوریل ۲۰۲۷، شش سال بعد از تاریخ پرداخت از دست رفته، از گزارش اعتباری اکویفکس شما حذف میشود.

حسابهایی که به شرکتهای جمع آوری بدهی فرستاده شده اند:

اگر شما یک پرداخت را از دست دهید و مبلغ معوقه را پرداخت نکنید، حساب شما ممکن است توسط بانک یا شرکت کارت اعتباری از دست داده شده و به یک شرکت جمعآوری بدهی ارجاع داده شود. اگر این اتفاق بیفتد، تمام حساب جمعآوری شش سال از تاریخ آخرین پرداخت شما حذف میشود. اگر شما حساب جمع آوری را قبل از پایان دوره شش ساله پرداخت کنید، آن حساب در گزارش اعتباری اکویفکس شما باقی میماند، اما ممکن است تأثیر کمتری بر روی امتیاز اعتباری اکویفکس شما داشته باشد.

ورشکستگی:

ورشکستگی یک روند قانونی است که به شما اجازه میدهد که برخی یا تمام بدهی های خود را حذف کنید. ورشکستگی شش یا هفت سال، بسته به استان، در گزارش اعتباری شما باقی میماند. اگر شما یک ورشکستگی دوم را ثبت کنید، ورشکستگی اول دوباره در گزارش اعتباری اکویفکس شما ظاهر میشود، و هر دو ورشکستگی چهارده سال پس از تاریخ تخلیه باقی میمانند.

حکم:

حکم یک بدهی است که شما باید به دلیل یک دعوای قضایی از طریق دادگاه پرداخت کنید. برای مثال، اگر کسی شما را مورد شکایت قرار دهد و شما دعوا را در دادگاه ببازید ، بدهی ممکن است در گزارش اعتباری شما ظاهر شود. معمولاً، این اطلاعات شش سال در گزارش اعتباری شما باقی میمانند. اما اکویفکس این اطلاعات را در استانهای زیر هفت سال نگه میدارد همچنین شرکت Trans Union این اطلاعات را ده سال نگه میدارد

مورگیج در انتاریو کانادا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مورگیج در انتاریو کانادا
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا